homeFilozofia ASICS

Wyłączenie odpowiedzialności

ASICS Europe BV podaje zawarte na tej stronie internetowej informacje z zastrzeżeniem wyłączenia jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnej jak i dorozumianej. W szczególności wyłączona jest każda gwarancja dorozumiana wobec nienaruszalności praw oraz praw własności podmiotów trzecich. Ponadto, ASICS Europe BV nie bierze odpowiedzialności za zawartość stron internetowych dostępnych za pomocą hiperlinków umieszczonych na tej stronie oraz każdej innej stronie internetowej powiązanej z tą stroną.

>