homeFilozofia ASICS

Warunki uczestnictwa w badaniu FOOT ID

1. Udziału w badaniu i analizie statycznej stopy ASICS jest darmowy i na własną odpowiedzialność. Personel oraz firma ASICS nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, w tym śmierć i obrażenia fizyczne lub psychiczne, które mogą się wydarzyć przed, w trakcie lub po badaniu FOOT ID.

2. Pracownicy i organizacja ASICS nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia, zagubienia lub kradzież towarów, które uczestnik posiada przed, w trakcie lub po badaniu FOOT ID.

3. Analiza dynamiczna stopy jest bezpłatna i wykonywana na własne ryzyko uczestnika. ASICS zastrzega sobie prawo do kontroli uczestników i ewentualnego wykluczenia ich z udziału w analizie dynamicznej, ponieważ bieganie na bieżni jest dość intensywnym sportem. Uczestnicy sami muszą ocenić, czy stan ich zdrowia jest odpowiedni do udziału w analizie dynamicznej. Jeśli masz problemy ze zdrowiem, nadwagą, lub jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, co do swojej kondycji w bieganiu, radzimy najpierw zasięgnąć porady lekarza. Radzimy zasięgnąć rady przed rozpoczęciem badania dynamicznego na bieżni.

4. ASICS zastrzega sobie prawo do zmiany terminów badań FOOT ID w każdym czasie lub zmiany ich lokalizacji w stosunku do wcześniej wskazanych. Udział w badaniu FOOT ID w danym dniu nie jest zatem gwarantowany.

5. Niniejsze warunki mają zastosowanie i są uważane za przyjęte przez potencjalnego uczestnika badania FOOT ID.

6. Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu. Sąd Okręgowy w Warszawie posiada wyłączną jurysdykcję we wszelkich sporach.

        

       >