homeFilozofia ASICS

Informacja

Informacja ogólna odnosząca się do użytkowników tej strony internetowej, jest zapisana na potrzeby rozwoju i doskonalenia tej strony. Informacja ta nie może zostać przekazana do osób prywatnych. Jeśli użytkownik tej strony internetowej udostępnia ASICS Europe B.V. informację personalną, informacja ta może zostać użyta dla potwierdzenia wyników uczestnictwa w konkursie oraz w celu poinformowania uczestników konkursu oraz innych użytkowników tej strony internetowej na temat produktów i usług oferowanych przez ASICS Europe B.V. oraz naszych partnerów biznesowych. ASICS Europe B.V. nie udostępni tych informacji podmiotom trzecim bez zezwolenia użytkowników tej strony internetowej. W celu otrzymania takiego zezwolenia użyte zostanie przewidziane przez prawo zapytanie.

Informacja dla rodziców i opiekunów

Firma ASICS Europe B.V. jest świadoma, że również dzieci mogą być użytkownikami tej strony. ASICS Europe B.V. zachęca rodziców i opiekunów do kontroli użytkownia komputera przez dzieci oraz wykorzystywania w tym celu filtrów internetowych. ASICS Europe B.V. zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności w przypadku zmian w polityce Firmy, operacjach biznesowych oraz w przypadku uprawenia na mocy prawa lub wyroku sądu.

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

ASICS Europe B.V. chroni prywatność użytkowników tej strony internetowej. Każda informacja prywatna, dostarczona przez użytkownika tej strony jest tematem niniejszego postanowienia. ASICS Europe B.V. dołoży wszelkich możliwych starań aby traktować dostarczane informacje jako poufne oraz użytkować je wyłącznie w celach określonych w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. ASICS Europe B.V. postępuje zgodnie z przepisami prawa polskiego.

>